Středisko VF

KŘTINY KNIHOVNICKÝM STŘEDISKEM

Loňský rok 2014 přinesl do křtinské knihovny mnohé změny, které vyvrcholily 28. ledna 2015 otevřením Knihovnického střediska Křtiny.
Mnozí čtenáři vědí, že nabízíme tituly z výměnného fondu. Co to znamená?
Každého půl roku se v knihovně obměnuje soubor knih z Regionálního oddělení Moravské zemské knihovny v Brně. Dříve mělo toto odělení pobočku v Blansku, kam si knihovníci z okresu jezdili pro soubory do svých knihoven. Z provozních důvodů však muselo být toto oddělení přesunuto do prostor Knihovny Boskovice. Dostupnost knih se díky tomu zhoršila. 
S řešením přišla paní Helena Jalová, vedoucí úseku okresní metodiky regionu Blansko a úžasná žena, která má všechny malé knihovny s výměnnými soubory na strarosti. 
Věděla, že vypomáhám panu Ing. Kubešovi v provozu knihovny a oslovila mě s možností zřízení pobočky pro výměnné fondy v naší obci. 
Starosta Křtin František Novotný ochotně souhlasil a poskytl prostory. Byl opraven a uvolněn bývalý sklad knihovny a do něj přivezeno množství knihžních novinek. Středisko je na světě. 
Zahájení provozu proběhlo velkolepě pod vedením paní Jalové. Slavnostního otevření se zúčastnil ředitel Moravské zemské knihovny v Brně
prof. PhDr Tomáš Kubíček Ph.D. se svojí zástupkyní a s vedoucí odboru knihovnictví Mgr. Adélou Dilhofovou.
Pozvání přijali i knihovníci z okolníh obcí, kteří se rozhodli využívat tuto novou službu. Středisko budou využívat knihovny Bukovinka, Bukovina, Habrůvka, Vilémovice a Kotvrdovice. Pan starosta všechny mile přívítal v prostorách obecního úřadu.
Po krátkém shrnutí proběhlých změn si všichni účastníci prohlédli prostory knihovny i místnost samotného střediska.
Nejdůžetějším bodem setkání však bylo poděkování panu knihovníkovi Ing. Stanislavu Kubešovi. Za svoji dvacetiletou činnost dostal dárek od pana ředitele MZK Tomáše Kubíčka.
 
 
 
 
                                                                                       Marie Slaničková