TÝDEN KNIHOVEN 2019

11.10.2019 16:59
Pozvání do Křtin přijala spisovatelka Lenka Rožnovská.
Přijela až z Ostravy a uspořádala 3 besedy pro první stupeň základní školy. Obě první třídy a druháci se zúčastnili hravé besedy na téma autorčiny knihy Já štěně, jejíž součástí bylo i jednoduché tvoření. Třeťáci a čtvrťáci si napůl sami zahráli scénické čtení z knihy Mobilmánie v pohádkové říši.
Tituly od paní Rožnovské budou k vypůjčení již v příštím týdnu.
Za podporu této akce děkujeme panu starostovi Františku Novotnému.
Týden knihoven 2019
Ve středu 2. řijna nás navštívil cestovatel a automechanik pan Jan Černý ze Žďáru.
Napínavé vyprávění o cestách za dobrodružstvím se zasloužilým veteránem doprovodil film z výpravy za polární kruh.
Dobrovolné vstupné, které se při akci vybralo, věnoval pan Černý pro Mateřskou školu ve Křtinách. Moc děkujeme a přejeme hodně štěstí při dalších cestách!
fotografie: Stovkou sem a tam