Časopis pro děti zdarma :)

24.11.2020 14:14
Vážení čtenáři,
Klub tvořivých knihovníků vydal další číslo elektronického časopisu Malý tvořivec – Zima 2020.
Časopis je společným dárkem dětem, které chodí do knihovny. Obsahuje autorské listy různých kvízů pro předškolní děti i pro děti z nižších školních tříd a snaží se zábavnou formou podpořit jejich tvořivost. Časopis vychází 2x ročně a tematicky je věnován různým ročním obdobím.
Nové číslo Zima 2020 naleznete ve vaší knihovně.