Březen měsíc knihy

04.04.2018 13:45

Březen, měsíc prvního jarního dne, ale hlavně také Měsíc čtenářů. 

Bohužel za okny to vypadlo jinak, než jakoby se blížily Velikonoce a jaro. Přesto jsme se v knihovně na jaro dobře připravovali. 

Jak probíhal Měsíc knihy ve Křtinské knihovně:

7.března - Navštívila křtinskou základní školu spisovatelka Petra Dvořáková s besedou pro 8. a 9. ročník na téma anorexie

8. března -  Knihovnu navštívila Mateřská škola Křtiny. S dětmi jsme probouzeli první jarní broučky známými řikankami a písničkami.

14. března - Do knihovny přišli i děti z Březinské školky ve Křtinách a zkoušeli probouzet broučky také. 

20. března - se uskutečnilo v knihovně "Setkání s babičkou". Příjemné odpolední povídání s křtinskými babičkami z Klubu seniorů, kterého se zůčastnila školní družina ZŠ Křtiny. Babička Marie Kleskeňová v doprovodu kamarádek paní Anny Kotenové a Svatavy Kubešové si s dětmi přečetly pohádku a povídaly o svém dětství, hrách a příhodách. S babičkami a paní vychovatelkou z družiny plánujeme další pokračování tohoto pořadu...

21. března -  Ve společenském sále se uskutečnila beseda s autorem knihy Oprawme se, Stanislavem Skřičkou na téma zdravé výživy. 

27. a 28. března - Během dopoledních hodin se v knihovně vystřídal celý první stupeň Základní školy. Čekání na blížící se Velikonoční prázdniny dětem zkrátilo tvoření v knihovně. Děti z 1. a 2. ročníku tvořili kuřátka, třeťáci pak krásnépapírové hyacinty. Žáci 4.a 5. ročníku vyráběli ovečky na špejli k dekoraci květináčů, a zkoušeli napsat příběh o ovečce z knihovny