Rekonstrukce

19.07.2017 17:29

Bývalý sklad knihovny byl přebudován na čítárnu - kavárnu. Opravy a modernizace byly provedeny za podpory finančnich prostředků z dotací z Jihomoravského kraje